Inget träd är för stort eller för litet. Alla utmaningar har sin lösning!

Avancerade fällningsuppdrag kan vara träd med stora viktförskjutningar som behöver riggas med rep, block och vinschar för att fällas säkert. Går det inte att fälla trädet av någon anledning klättrar vi eller använder skylift för att ta ner trädet i sektioner.

Vi har lång erfarenhet av trädfällning i alla dess former och innehar adekvat utbildning samt försäkringar. Jonas är dessutom flerfaldig svensk mästare i arbete med motorsåg!

Säkerheten kommer alltid i första rummet!

RUT-avdrag med 50% på arbetskostnaden för privatpersoner.

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning tillsammans!