I skogen eller i bebyggelse. Inget träd är för stort eller för litet. Alla utmaningar har sin lösning!

Vi fäller, kvistar och kapar upp trädet/träden enligt önskemål eller till lämpligt sortiment och kvalité för att maximera värdet på virket vid en eventuell försäljning.

Avancerade fällningsuppdrag. Kan vara träd med stora viktförskjutningar som behöver riggas med rep, block och vinschar för att fällas säkert. Går det inte att fälla trädet av någon anledning klättrar vi eller använder skylift för att ta ner trädet i sektioner.

Säkerheten kommer alltid i första rummet!

Kontakta oss så skräddarsyr vi en lösning tillsammans!